EST. 2002

Régi Id?k Motorjai

A II. Világháború utáni korszak a gazdasági talpra állással kezd?dött
Angliában, és a többi háborúval sújtott országban egyaránt. Ehhez kezdetben
hiányzott a t?ke, a szakképzett munkaer?, és sok üzemet újjá kellett építeni.
A technikai és szervezeti apparátus modernizációra szorult, és a vásárlóképes
kereslet is jelent?sen összesz?kült.

A motorkerékpárhoz kapcsolódó értékek id?közben alapvet?en megváltoztak. A
hasznossági szempontok helyébe lépett luxus-szempontok is átadták helyüket a
szabadság, és a hozzá kapcsolódó identitás értékeinek. Ekkoriban jelennek meg
a b?rdzsekis motoros bandák a mozivásznon és az utakon. A motor a háború után
els?sorban a fiatalok életformájának lett az érték-hordozója. Ez a fejlemény
szorosan összefüggött a gazdaság élénkülésével: a fiatalok egyre inkább meg
tudták vásárolni kedvenc motorukat. A fiatalok széles felvev? piacának pedig
újra érdemes lett motorkerékpárokat gyártani.

Az 50-es években Európához képest Amerika elöl járt a gazdasági és fogyasztói
fellendülésben. Gondoljunk csak az 50-es évek amerikai autócsodáira! Ráadásul
Amerikában a motorkerékpár-gyártás ekkoriban az Indian és a Harley modelljeit
jelentette els?sorban. Ezeknél a gépeknél könnyebbek, gyorsabbak és olcsóbbak
volt a Triumph, a Norton és a BSA modelljei, és ezért jelent?s
népszer?ségre tettek szert a tengerentúlon. Az Indian 1953-as bezárása egyáltalán
nem független ett?l a fejleményt?l.

A brit motorok népszer?ségével szemben véd?vámokkal próbált ellenállni az amerikai
gazdaság. Ennek ellenére a Harley egyeduralma mellett egyre nagyobb igény alakult
ki a brit motorok iránt. Ugyanakkor az amerikai exportra termel? brit gyártók
modelljei otthon, a szigetországban túl drágának bizonyultak. Az eladások és
az export tekintetében 1959 számított a brit motorgyártás legsikeresebb.

A siker azonban sok tekintetben vakká tette a gyártókat. Az id?közben elterjedt
technológiai és stílusbeli változásokat és újításokat figyelmen kívül hagyták,
nem alkalmazták ?ket, kizárólag az értékesítések mennyiségi oldalára koncentráltak.
A legtöbb tervez? még a háború el?tti id?kben tanulta ki a szakmát, és nem el?re,
hanem hátrafele néztek: a motorgyártás 30-as évekbeli virágkorára. Jellemz?
volt, hogy a cégek élén az értékesítést szem el?tt tartó gazdasági és nem szakmabeli
vezet?k álltak.

ugrás fel